Česko! A jak dál? na téma bezpečnost

Projekt Univerzity Karlovy Česko! A jak dál?, který se snaží nalézt řešení zásadních celospolečenských problémů a výzev, pokračoval 20. března v Plzni. Veřejná diskuze v Měšťanské besedě se tentokrát nesla na téma bezpečnost. Vedle vrcholných státních a krajských představitelů se jí osobně zúčastnili odborníci z  Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni.

Spolu s představiteli Univerzity Karlovy se do diskuze zapojili i rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček, předseda vlády ČR Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr obrany Lubomír Metnar, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje František Pavlas, Nikola Schmidt z Fakulty sociálních věd UK a další zástupci akademické obce, občanských sdružení, kraje i města.

Bezpečnost se týká každého jednoho z nás, ať už se jedná o bezpečnost na ulici, v naší zemi či bezpečnost ve světě. Jde o mimořádně důležité téma s celou řadou závažných otázek a souvislostí.

 

Svět kolem nás se dramaticky proměňuje, rozvoj digitalizace, nástup kybernetických technologií, mezinárodní konflikty, to vše přináší nová bezpečnostní rizika i potřebu nových, inovativních řešení. A ve všech těchto oblastech spatřuji prostor pro pomoc ze strany univerzit, pro zapojení špičkových vědců a odborníků.

Naším cílem je tak nejen prodiskutovat současný stav bezpečnosti v ČR, aktuální trendy a opatření, ale zejména otázku možného zapojení univerzit do řešení bezpečnostních hrozeb. Jedná se především o oblast vědy a výzkumu, vývoj nových technologií a inovativních bezpečnostních řešení.

Momentálně patříme k nejbezpečnějším zemím na světě. Podaří se nám tuhle pozici udržet i přes nové bezpečnostní výzvy, které celou tuhle problematiku dramaticky mění?

 
 
 
 
Studenti na náměstí dávali informace o tom, jak se chovat bezpečně, včetně nácviku první pomoci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rád bych poděkoval všem občanům, kteří včera přišli a zapojili se do veřejné diskuse Univerzity Karlovy na téma bezpečnost, kterou jsme pořádali v Plzni v rámci univerzitního projektu Česko! A jak dál?  

Jsem totiž přesvědčen, že naše bezpečnost není samozřejmost a je potřeba se jí věnovat. Je nutné debatovat o nových hrozbách, rizicích, opatřeních i odpovědnosti každého jednoho z nás.

Bezpečnosti jsem se věnoval v Plzni včera celý den. Na záchranné hasičské stanici Košutka jsme společně s ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje generálem Františkem Pavlasem probírali, jak se proměňuje každodenní náplň práce hasičů. Je zajímavé, že hašení požárů už dávno není dominantní, namísto toho převládají tzv.technické výjezdy. Tedy například odstraňování padlých stromů, vyprošťovaní obětí dopravních nehod či odemykání zamčených dveří.

Podle generála Pavlase, který u hasičů slouží přes třicet let, se výrazně proměnila také ochota lidí pomáhat si navzájem, posiluje se lhostejnost k druhým.

To není dobrá zpráva. Přál bych si, aby slušnost a zájem o druhé, kteří se ocitnou v nesnázích, byla pro většinu z nás samozřejmostí, nikoli výjimečným jevem.

Velmi zajímává pro mě byla také diskuse s příslušníky plzeňské městské policie. S radním pro bezpečnost města Plzeň Martinem Zrzaveckým jsme probírali nejen vysilující legislativu, která často komplikuje policistům práci, ale také funkci tzv. okrskového strážníka. Jde o velmi sympatický nápad, kdy má policista na starosti „svou“ část města, ve které zná občany i problémy místní problémy a občané znají „svého“ policistu. Je to bezpečnost, založená na vzájemné důvěře a je to velmi svěží přístup.

To, že je Česká republika sedmým nejbezpečnějším místem na světě, je z velké části výsledek skvělé práce právě hasičů, policistů, záchranářů, ale i vojáků a dobrovolníků. Patří jim za to velké poděkování.

O spolupráci v oblasti bezpečnosti jsme diskutovali také na Západočeské univerzitě v Plzni, s kterou Univerzita Karlova v řadě výzkumných i studijních oblastí velmi úzce kooperuje. S panem rektorem Miroslavem Holečkem jsme si prohlédli laboratoře Regionálního inovačního centra elektrotechniky Fakulty elektrotechnické. Tady probíhá výzkum čipů na detekci chemických látek a vyrábí se tu také senzory, které se používají pro chytré hasičské obleky.

Právě zde vidím obrovský prostor, jak se mohou a mají univerzity zapojovat a pomáhat s řešením otázek bezpečnosti. Jedná se o výzkumu a vývoj nových technologií, inovativních řešení a jejich aplikace v praktickém životě.

Součástí akce Česko! A jak dál? byl v Plzni stánek Univerzity Karlovy, který jsme připravili ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Studenti veřejnosti celý den nabízeli informace o zásadách bezpečného chování, poskytování první pomoci i studijní nabídce.

Hlavním bodem včerejšího dne pak byla podvečerní diskuse v plzeňské Měšťanské besedě na téma „Bezpečné Česko?“. Jsem velmi rád, že se nám podařilo do debaty zapojit osobnosti jak z akademické oblasti a praxe, tak politické sféry, protože jejich úloha je v řešení bezpečnosti kolem nás je často klíčová.

O aktuálních výzkumných projektech promluvil rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček, o prioritách vlády v oblasti bezpečnosti premiér Andrej Babiš, o zlepšování podmínek pro práci policistů a hasičů ministr vnitra Jan Hamáček, o dennodenní práci hasičů pak ředitel Hasičského záchranného sboru Plz.kraje František Pavlas a o globálních hrozbách Nikola Schmidt z Fakulty sociálních věd UK.

Můj příspěvek se týkal především třetí role univerzit a posilování přenosu poznatků a výsledků výzkumů do praktického života, kde pomohou s řešením bezpečnostních rizik kolem nás.

Ukázalo se, jak je téma bezpečnosti zásadní. V rámci diskuse se od občanů sešla spousta otázek, připomínek, podnětů a ani dvouhodinová diskuse je neměla šanci všechny uspokojit.

Budu proto velmi rád, když nám pošlete své poznámky a nápady k tématu bezpečnosti na e-mail: cesko@cuni.cz. Váš názor mě zajímá.

Foto: René Volfík

 
 
Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Zdravotnictví