Česká učená společnost ocenila tři představitele Univerzity Karlovy

V aule staroslavného Karolina na XXIII. valném shromáždění České učené společnosti byli dnes oceněni představitelé Univerzity Karlovy. Stalo se hezkou tradicí, že se valná shromáždění se v tomto měsíci konají právě na půdě Univerzity Karlovy, kde 10. května 1994 společnost vznikla.

Dnes Učená společnost České republiky udělila:
Medaili Učené společnosti České republiky NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE za zásluhy o rozvoj vědy
prof. dr. Zdeňce Hledíkové, CSc.
, emeritní profesorce katedry pomocných věd historických a archivního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,
prof. RNDr. Bedřichovi Moldanovi, CSc., dr. h. c., zástupci ředitele Centra pro životní prostředí.

Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii mladší vědecký pracovník:
PhDr. Kateřině Králové, Ph.D.
z Fakulty sociálních věd za vynikající výsledky výzkumu soudobých evropských dějin a holocaustu, dosahující mimořádného mezinárodního ohlasu.

Projev rektora Univerzity Karlovy na XXIII. vlaném shromáždění ČUS:
ZIMA Učená společnost final

Další informace na iForu UK:
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-16102.html

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství