Memorandum o spolupráci mezi UK a SMO ČR

Společně s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem jsme dnes podepsali Memorandum o spolupráci, které vyjadřuje vůli UK a SMO vzájemně spolupracovat, podporovat se a poskytovat si informace.

Jedná se zejména o spolupráci v oblastech přípravy a realizace vědeckých a výzkumných projektů podporovaných GA ČR, Technologickou agenturou ČR a ministerstvy, zprostředkování vhodných partnerů pro projekty nebo zpracování závěrečných prací.

 

 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství