Byli jmenováni noví profesoři Univerzity Karlovy

Profesoři UK převzali dekrety z rukou ministryně Kateřiny Valachové

 Z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové převzalo  jmenovací dekret 12 budoucích profesorek a profesorů UK. Slavnostního převzetí dekretů se ve Velké aule Karolina účastnilo celkem 52 z 55 budoucích profesorů různých vysokých škol. Prezident Miloš Zeman je jmenoval s účinností od 2. prosince 2016.
 
Nově jmenovaným profesorům naší staroslavné univerzity ze srdce blahopřeji.
 
1. doc. MUDr. Radan BRŮHA, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie – 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

2. doc. RNDr. Dušan DRBOHLAV, CSc.
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

3. doc. RNDr. Dagmar DZÚROVÁ, CSc.
pro obor: Demografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

4. doc. RNDr. Stanislav HENCL, Ph.D.
pro obor: Matematika – matematická analýza
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova1, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra matematické analýzy

5. doc. MUDr. Petr MARUSIČ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole; Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze – Vojenská fakultní nemocnice Praha

6. doc. MUDr. Zuzana MOŤOVSKÁ, PhD.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, III. interní-kardiologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

7. doc. RNDr. Alexandr NEMEC, Ph.D.
pro obor: Lékařská mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Laboratoř bakteriální genetiky; Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie

8. doc. MUDr. Antonín PAŘÍZEK, CSc.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

9. doc. RNDr. Tomáš PÁNEK, PhD.
pro obor: Fyzická geografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie

10. doc. MUDr. Václav SMRČKA, CSc.
pro obor: Dějiny lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků; Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce

11. doc. MUDr. Kateřina ŠTECHOVÁ, Ph.D.
rozená: Štechová
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Interní klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole; Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

12. doc. MUDr. Ladislav VYKLICKÝ, DrSc.
pro obor: Lékařská fyziologie a patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
působí: Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Oddělení buněčné neurofyziologie; Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie; Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav fyziologie

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví