30 let svobody bylo dalším tématem projektu „Česko! A jak dál?“

Už za několik dní si budeme připomínat 30. výročí Sametové revoluce, která naší zemi přinesla demokracii a svobodu. Tři desítky let jsou dobrou příležitostí podívat se na to, co se podařilo a co ne a také se zamyslet, co nás v dalších letech čeká.  30 let svobody bylo proto dalším tématem projektu „Česko! A jak dál?“, veřejnou diskusi jsme k němu uspořádali společně s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Ráno jsem se tu setkal s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, s kterým jsme řešili rozvoj regionálního školství a vzdělanosti v krajích, ale také vývoj, kterým naše země za uplynulé tři desítky let prošla.  

S olomouckými seniory jsme besedovali například o doplatcích na léky, které jsou nepřehledné a často velmi vysoké. Souhlasím s nimi, v systému je potřeba udělat pořádek.

Velmi příjemné bylo setkání se zástupci generace, která naštěstí dobu totality nezažila a zná ji jen z vyprávění nebo z TV seriálů. Se studentkami Univerzity Palackého jsme vedli rozhovor o třiceti letech demokracie i výzvách ve 21.století do studentského časopisu Helena v krabici. Společně jsme si pak u lavičky Václava Havla připomněli odkaz listopadové revoluce. 

O tom, jak v listopadu 1989 probíhaly stávky na Univerzitě Palackého i o průběhu prvních revolučních dnů jsem se bavil u společného oběda se studentskými vůdci a osobnostmi Sametové revoluce Olomouckého kraje, s Jindřichem Suchánkem, doktorem Martinem Štainerem a Ivanou Plíhalovou.

Pozdravit nás přišla i další velká osobnost listopadového dění, profesor Josef Jařab, který byl prvním polistopadovým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci a významně se podílel na jejím rozvoji. Je také mimo jiné nositelem ceny Vize 97.

Se studenty Gymnázia Olomouc – Hejčín jsme potom na besedě mluvili o příležitostech, které jim svobodný svět přináší, o možnosti cestovat a studovat po celém světě a také o tom, co za studijní obory nabízí Univerzita Karlova. 

Podvečerní diskuse k tématu 30 let svobody se odehrávala v Pevnosti poznání. Rozdělili jsme ji na čtyři časové dekády, tedy roky 1989-1999, 2000-2009, 2010-2019 a 2020 – ?

Mám vekou radost, že se nám podařilo do diskuse zapojit pestrou směs významných osobností, postupně v jednotlivých blocích vystoupili prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský, prof. Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, diplomatka PhDr. Jana Hybášková, novináři Jindřich Šídlo a Nora Fridrichova, bývalý předseda vlády PhDr. Vladimír Špidla, politik JUDr. Pavel Telička, doc. Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Mladou generaci zastupovali youtuber Lukáš “Lukefry” Fritscher a Ester-Marietta Sidibé, studentka žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. Podařilo se nám zaplnit sál do posledního místa! V publiku byli studenti, mladí lidé, ale i senioři a došlo na řadu zajímavých dotazů, například, zda je demokracie ve 21.století v ohrožení.

Společně s ostatními řečníky jsme se shodli na důležité věci – demokracie ani svoboda není žádná samozřejmost, navždy daná věc. Měli bychom se snažit v rámci svých možností pomáhat s jejím posilováním. Přál bych si, abychom daleko méně podléhali negativismu a snaze o rozdělování a více hledali, co nás spojuje. To je myslím jeden z důležitých odkazů Sametové revoluce.

Všechny výstupy a fotogalerie z veřejné diskuse k 30 letům svobody postupně najdete na webu projektu Česko! A a jak dál? www.ceskoajakdal.cz

Foto: Luboš Wišniewski

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví