150. výročí narození profesora Josefa Pekaře

Na Turnovsku jsem se zúčastnil oslav 150. výročí narození českého historika a profesora Univerzity Karlovy Josefa Pekaře, který byl v letech1931-1932 také jejím rektorem. V rámci oslav této významné osobnosti Univerzity Karlovy a rodáka z Českého ráje byla oficiálně otevřena nová naučná stezka Josefa Pekaře na Dlaskově statku, která vede z Dolánek přes Malý Rohozec do Jenišovic.

Slavnostního aktu se zúčastnila padesátka nejvěrnějších. Společně se mnou rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bohumil Jiroušek, Zdeněk Beneš z Ústavu českých dějin fakulty FUK, starostové Turnova a Jenišovic, zástupci Libereckého kraje, poslanci Petr Beitl, David Pražák a další představitelé řady regionálních veřejných a kulturních institucí.

Součástí vzpomínkového slavnostního aktu bylo také odhalení pomníku Josefa Pekaře na Malém Rohozci, Pietní akt u hrobu Josefa Pekaře v Jenišovicích a promítání dokumentu Historik Josef Pekař doplněný přednáškou dr. Marka Fapši z Filozofické fakulty UK.

Josef Pekař se narodil na statku v Malém Rohozci a vychováván v krásném kraji Českého ráje, což zanechalo hluboké stopy v jeho zásadní historické práci Knihy o Kosti, oceněné F. X. Šaldou jako vynikající literární dílo. Základním principem Pekařova pojetí dějin bylo to, že historik má pochopit dobu z ní samé, má poznat a procítit jejího ducha. Snažil se také českou historii včlenit do širšího evropského kontextu. Josef Pekař byl mužem kritického zároveň však tolerantního myšlení. Přínos historické metody Josefa Pekaře je aktuální zvláště v dnešní době, kdy se ve světě kácí sochy osobností, jež přispěly k blahu lidstva. Dějinné události se totiž snažil vykládat důsledně v dobovém kontextu a jako hluboce vzdělaný historik zdůrazňoval nesourodost představ různých epoch slovy: „Tehdejší události musíme vždy posuzovat očima tehdejších lidí.“

Akce se uskutečnila pod záštitou Ministerstva kultury ČR a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. K výročí byla vydána pamětní mince, kterou vytvořila absolventka turnovské SUPŠ Rozálie Poslušná.

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví