Čestné doktoráty pro prof. E. Landnera a prof. J. L. Sussmana

Přední světoví vědci Eric Lander a Joel Leonard Sussman obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Americký molekulární biolog a genetik Lander patří k průkopníkům ve výzkumu lidského genomu, izraelský výzkumník Sussman je jednou z klíčových osobností strukturální biologie.

Profesor Eric Lander je prezidentem a zakládajícím ředitelem Broad Institutu, výzkumné instituce zaměřené na genomickou medicínu, založené Massachusettským technologickým institutem (MIT) a Harvardovou Univerzitou. Je profesorem biologie na MIT a profesorem systémové biologie na Lékařské fakultě Harvardovy Univerzity. Genetik, molekulární biolog a matematik Eric Lander byl v letech 1990- 2003 klíčovou osobností mezinárodního Projektu lidského genomu a sehrál průkopnickou roli ve všech hlavních aspektech určení, analýzy, pochopení funkce a lékařského využití znalosti sekvence lidského genomu.

V roce 1985 se setkal s Davidem Botsteinem, profesorem MIT, který v té době navrhl způsob mapování genů v rodinách s geneticky podmíněnými nemocemi. Toto setkání a následné diskuze přivedly matematika Landera k biologii a genetice. V roce 1986 založil Eric Lander vlastní laboratoř na Whiteheadovu institutu pro biomedicínský výzkum. V 80. letech pak vytvořili Eric Lander a David Botstein základy moderní lidské genomiky.

V roce 1980 popsal Botstein klíčový princip využití analýzy dědičnosti genetických polymorfismů v rodinách k určení jejich vzájemné pozice v lidském genomu. Současně navrhl jak využít takto vzniklé genetické mapy a analýzy dědičnosti genetických polymorfismů k systematickému mapování genů podmiňujících vzácná dědičně podmíněná onemocnění. Tyto teoretické základy vedly Botsteina k založení experimentální skupiny zaměřené na objevování a analýzu genetických polymorfismů zatímco Lander vyvíjel výpočetní algoritmy umožňující analýzu jejich dědičnosti v rodinách. Ve vzájemné spolupráci pak publikovali v roce 1987 první genetickou mapu lidského genomu.

Lander a Botstein také formulovali způsoby, jak využít analýzy genetických polymorfismů a principu genetického mapování pro určení genetické architektury polygenních chorob. Během následujících 30 let umožnily tyto principy určit více než 8 000 genů odpovědných za vzácné Mendelovské nemoci a více než 50 000 oblastí genomu, které přispívajících ke vzniku a průběhu řady běžných lidských nemocí a znaků. Ty samé principy umožnily také objevit stovky oblastí lidského genomu, které byly v historii člověka pod silným selekčním tlakem, a které poskytují evoluční výhody, jako je například ochrana proti infekčním onemocněním.

Profesor Joel Leonard Sussman je jednou z nejvýznamnějších osobností současného biomedicínského výzkumu založeného na strukturální biologii. Je emeritním profesorem na Weizmann Institute of Science (WIS) v Rehovotu v Izraeli. V roce 1992 se stal jedním ze zakladatelů Izraelského centra strukturální proteomiky ve WIS, ve kterém v současné době působí jako jeden z jeho ředitelů.  Jako strukturální biolog a bioinformatik hraje prof. Sussman důležitou roli v mnoha aspektech vývoje strukturální biologie.

V roce 1976 J. Sussman přestoupil na Katedru strukturální chemie na WIS a stal se izraelským občanem. Zde spolu s profesorkou Adou Yonath založili laboratoř strukturální biologie.  V roce 1986 zahájil dlouhodobou úzkou spolupráci s profesorem Izraelem Silmanem na oddělení neurobiologie na WIS. Společně v roce 1991 určili první 3D krystalovou strukturu acetylcholinesterázy (AChE), enzymu, který ukončí impulsní přenos na cholinergních synapsích v mozku a svalu rychlou hydrolýzou neurotransmiteru, acetylcholinu. Dále určili 3D struktury komplexů léčiv s AChE, včetně několika léků schválených FDA pro léčbu Alzheimerovy choroby.

Prof. Sussman vychoval více než 50 postgraduálních studentů a postdoktorandů. Hrál také vedoucí roli při formulaci budoucích směrů strukturální biologie v Evropě v rámci takových nadnárodních projektů jako Instruct a BioStruct-X. Mezi vyznamenání a ocenění, která mu byla udělena, patří například Bergmannova cena za vynikající výzkum v chemii v Izraeli či cena Clarence Broomfielda za vynikající výzkumné úspěchy v americké lékařské chemické obraně.

Od roku 2014 udržuje prof. Sussman velmi úzké vztahy s Českou republikou a stává se členem Mezinárodní vědecké rady BIOCEV ve Vestci. Díky jeho osobě se mohlo několik výzkumných týmů UK účastnit mezinárodních projektů a výrazně tak došlo ke zvýšení kvality výzkumu na UK.

 

YT UK: https://www.youtube.com/watch?v=Ne-6-3BQ8i0

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Média