Efektivní nemocnice 2012

V pražském Clarion Congress Hotelu proběhla dvoudenní odborná mezinárodní konference „Efektivní nemocnice 2012 – Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven“, kterou již posedmé uspořádal HealthCare Institute.

Hlavními tématy letošního ročníku byly: strategie ve zdravotnictví – vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v nadcházejícím roce; finance v roce 2012 – nemocnice a pojišťovny; změny v legislativě a první praktické zkušenosti; řídicí zkušenosti ředitelů ve zdravotnictví; řízení lidských zdrojů, zvyšování bezpečnosti a kvality zdravotní péče v nemocnicích.

Vyjádřil jsem se k otázce postgraduálního vzdělávání lékařů: „Problém je v tom, že žijeme v permanentní revoluci, v době neustálých reforem školství a zdravotnictví, což má pro systém vzdělávání drastické důsledky. Studenti ucházející se o studium medicíny navíc mají základní neznalosti.“

Více o tématech letošního ročníku Efektivní nemocnice se dozvíte v následujícím článku na portálu E15.

Zaúčtováno v Zdravotnictví