Zima přichází

8. listopadu vyšel na webovém portále Deník referendum článek, který shrnuje volbu nového rektora, a sděluje, co se událo na Univerzitě Karlově za poslední roky, během funkčního období profesora Václava Hampla.

Jako nově zvolený rektor, mám několik plánů, jak zlepšit kvalitu vzdělávání na Univerzitě. Chtěl bych například rozšířit mezifakultní spolupráci v oblasti studia, rozšířit vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech a podpořit rozvoj výuky v angličtině.

Více o volbě nového rektora, se dočtete v následujícím článku na portále Deník referendum.

Zaúčtováno v Vysoké školství