Zástupci Univerzity Karlovy a Ministerstva obrany ČR stvrdili podpisem memoranda vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací.

Zástupci Univerzity Karlovy a Ministerstva obrany ČR dnes v Karolinu podepsali memorandum, kterým stvrdili vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací.ABC_0623

Na základě podepsaného memoranda budou obě instituce spolupracovat v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. Obě instituce budou spolupracovat především v oblasti lékařství, přírodních věd, matematiky a společenských věd, při rozvoji programů celoživotního vzdělávání či na projektech financovaných z prostředků Evropské unie.

„Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Ministerstvem obrany ČR, respektive Armádou ČR, je pro akademickou obec velmi dobrou zprávou. Univerzita Karlova je tradičním partnerem vědeckých a výzkumných institucí, spolupráce s armádou však bude zcela nová zkušenost. Jak armáda, tak UK disponují řadou vědeckých odborníků včetně špičkových zařízení, proto pevně věřím, že vzájemná spolupráce bude oboustranně přínosná“, uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 „Jedním z cílů ministerstva obrany je navázání širší spolupráce s civilními akademickými pracovišti. Memorandum nám dává příležitost využít vědecký a výzkumný potenciál Univerzity Karlovy ve prospěch obranyschopnosti země,“ shrnul ministr obrany Martin Stropnický.

ABC_0417ABC_0437ABC_0476ABC_0492ABC_0592

ABC_0585

Zaúčtováno v Média, Politika, Vysoké školství