Vysoké školy dostanou více peněz za kvalitu, méně za studenty

Pro deník E15 jsem se vyjádřil k problematice financování vysokých škol. Zastávám názor, že vysoké školy by neměly být v první řadě financovány podle počtu studentů, jak je tomu doposud, ale měl by být brán mnohem větší ohled na kvalitativní aspekty vysoké školy.

Věřím, že za nějaký čas bychom mohli docílit toho, že plná třetina financí by byla rozdělována dle kvality vysoké školy. Tento krok by měl podnítit školy k zaměření na inovace.

Článek vyšel 1.4.2014 v papírové podobě deníku E15.

Zaúčtováno v Vysoké školství