Vyjádření rektora UK k otevřenému dopisu ze dne 24.11.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych reagoval na „Otevřený dopis rektorovi Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáši Zimovi ohledně protestu proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi na Albertově 17. 11. 2014“, datovaný 24. listopadu 2014 a podepsaný Václavem Němcem, Ph.D. (FF UK), doc. Štěpánem Holubem (MFF UK) a doc. Štěpánem Špinkou (FF UK).

V první řadě chci připomenout, že jsem nikdy nezpochybňoval právo na „vyjádření nesouhlasu s prezidentem“. Dokladem toho budiž druhý odstavec mého prohlášení, v němž jsem napsal, že „vyjádření svobodného názoru je … nezpochybnitelným právem každého občana České republiky“ a v němž jsem dokonce členy akademické obce UK vyzval k tomu, „abychom se vyslovovali ke všemu, co nás zneklidňuje a trápí, abychom, zkrátka a dobře, byli aktivní“.

Pokud jde o můj osobní postoj k prezidentovi republiky, také mě znepokojují jeho některá vyjádření, také já jsem rozčarovaný z jeho některých postojů. Jménem České konference rektorů jsem proto jasně vyslovil nesouhlas s nepozváním dvou kolegů na oslavu státního svátku a nezúčastnil jsem se předávání státních vyznamenání na Pražském hradě.

K demonstraci na Albertově bych rád řekl toto: jsem pevně přesvědčen o tom, že protest, a to i velmi hlasitý a jednoznačně formulovaný, je součástí demokracie; takovým protestem byla ostatně i část diskuse na Právnické fakultě UK, která po albertovském shromáždění následovala a na níž prezident čelil velmi ostrým, nicméně kultivovaně formulovaným dotazům našich kolegů. Házení vajíček ze strany některých demonstrantů nicméně považuji za neslušné. Právě těchto demonstrantů, kteří kromě útoku na prezidenta projevovali nevoli i při zpěvu studentské hymny, se týkalo mé prohlášení z minulého týdne. Chování těchto lidí jsem ostatně nekritizoval já sám, ale i zástupci Studentské unie UK a Studentské komory Rady vysokých škol; samotní organizátoři akce Znovu zvonit klíči se od chování některých účastníků pietního setkání na Albertově distancovali. Vyzněla-li moje slova tak, že kritizuji všechny demonstranty na Albertově, omlouvám se, neboť to nebylo mým úmyslem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navzdory Vašemu dopisu se domnívám, že jsou si naše názory bližší, než by se na první pohled mohlo zdát. Vždy budu hájit právo na politický protest a vždy budu stát na straně demokracie, vlády práva a akademických svobod. S násilím, vulgaritou a fyzickými útoky však souhlasit nemohu, ať se jich dopouští kdokoli.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

rektor Univerzity Karlovy v Praze

Praha, 24.11.2014

Zaúčtováno v Vysoké školství