Tomáš Zima: Univerzita Karlova musí mít silné všechny fakulty

V souvislosti s kandidaturou na nového rektora Univerzity Karlovy jsem poskytl rozhovor pro server Česká pozice. Zmiňuji zde podrobněji body svého programu – vizte aperspektivy rozvoje.

Domnívám se, že aby mohla být univerzita silná, potřebuje mít silné všechny fakulty, protože každá z nich univerzitu obohacuje. Jsem také pro to, aby fakulty měly co možná nejvyšší míru autonomie a rektorát aby pro ně vytvářel kvalitní zázemí.

Má vize Univerzity Karlovy ve třetím tisíciletí, řečeno několika slovy, zní: Svobodná, prestižní, sebevědomá, moderní, inspirativní, přátelská.

Více o mé kandidatuře na post rektora Univerzity Karlovy se můžete dočíst v následujícím článku na serveru Česká pozice.

Zaúčtováno v Vysoké školství