T. Zima: Když je problém vážný, musí se do něj říznout

31. srpna 2012 mi končí funkční období děkana 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity. V souvislosti s tím, jsem poskytl rozhovor pro Zdravotnické noviny. V rozhovoru odpovídám na otázky týkající se mé funkce děkana, například zda se změnilo středoškolské vzdělávání či já sám nebo kolik studentů úspěšně dokončí studium.

Rozhovor vyšel pouze v papírové podobě ve Zdravotnických novinách vydávaných společností Ambit Media.

Zaúčtováno v Vysoké školství