Spolkový president J. Gauck byl hostem na UK

Spolkový prezident Joachim Gauck, který byl hostem Univerzity Karlovy v Praze, je pro mne ztělesněním boje za svobody. Vážím si ho pro jeho statečné občanské postoje, ale také pro jeho přístup k česko-německým vztahům, zejména k jejich z naší strany nejbolestivějším, a proto i nejcitlivějším až bez přehánění traumatickým kapitolám. Mám na mysli slova pana prezidenta o tom, že si je jako hlava Spolkové republiky vědom historické odpovědnosti Německa za masakry v již zmíněných Lidicích a Ležákách za druhé světové války.

Vyjádření, že jej události, k nimž došlo před více než sedmdesáti lety, „naplňují studem“, že „sdílí bolest nad oběťmi“, že jeho země v době, o níž je řeč, „tragicky selhala“, a proto dnes musí „sebekriticky hovořit o minulosti“, pokládám nejen já, ale i moji kolegové z univerzity a moji spoluobčané za symbolické završení často vzrušených debat o naší společné minulosti i za významný příspěvek k rozvoji současných, nanejvýš přátelských česko-německých vztahů.

Více informací o návštěvě J. Gaucka se dozvíte v následujícím článku na webovém portálu Univerzity Karlovy.

O návštěvě prezidenta Joachima Gaucka napsaly také servery:

Zaúčtováno v Vysoké školství