Rozhovor s děkanem 1. Lékařské fakulty UK

Byl jsem hostem pořadu Studio STOP na Českém rozhlase.  Poskytl jsem rozhovor na téma týkající se budovy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, o pozemcích, na kterých stojí, a zároveň o nešťastném návrhu ministerstva zdravotnictví nemocnici zrušit a její provoz přestěhovat.

Více o této problematice se dočtete v následujícím článku na webovém portálu Českého rozhlasu.

Zaúčtováno v Politika, Vysoké školství, Zdravotnictví