Rektor Univerzity Karlovy Zima: Hájit vlastní názor je základ tvůrčího myšlení

Pro webový portál deník.cz jsem poskytl rozhovor týkající se mé nastávající funkce rektora pražské Univerzity Karlovy. V rozhovoru se dotýkám tématu budoucnosti Univerzity, mezi mé priority patří mimo jiné zvýšit její prestiž. Jednou z mých dalších priorit je otevřenost a prostupnost fakult i oborů, studenti by podle mého názoru měli získávat i jiné dovednosti než čistě profesní. Nezbytnou podmínkou jejich úspěchu je schopnost komunikace, sebeprezentace, zároveň i základní ekonomické a právní znalosti.

Více o mých plánech týkajících se budoucnosti Univerzity Karlovy se můžete dozvědět v následujícím článku, který vyšel na portále deník.cz.

Zaúčtováno v Vysoké školství