Rektor UK: Nehoňte se za titulem!

Pro Mladou Frontu DNES jsem poskytl rozhovor, který se týká mého pohledu na přijímání studentů a studium na vysokých školách. Myslím si, že každý uchazeč by se měl hlásit na obor, který ho baví a nebát se překážek. Radím studentům, aby se nehonili za titulem, ale za vzděláním, jelikož kvalita vzdělání je základ.

K tématu počtu příjímání studentů na vysoké školy bych se vyjádřil takto. Počet bakalářů by měl klesat, naopak počet studentů magisterského a hlavně doktorského studia by měl stoupat. Zároveň bychom měli určit, jaké vzdělání je potřebné pro různé profese.

Rozhovor vyšel pouze v papírové podobě deníku MF DNES.

Zaúčtováno v Vysoké školství