Rektor UK a kardinál Dominik Duka uctili u hrobu Karla IV. položením věnců výročí jeho narození

Rektor UK a kardinál Dominik Duka uctili u hrobu Karla IV. položením věnců výročí jeho narození Společně s kardinálem Dominikem Dukou jsme uctili položením věnce u hrobu Karla IV. v katedrále sv. Víta na Pražském hradě výročí narození a památku tohoto nejvýznamnějšího evropského vládce pozdního středověku. Za vlády Karla IV. se z Českého království stalo moderní centrum Evropy, Praha se stala sídelním městem panovníka Svaté říše římské, celá země zažívala hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj.

Rektor UK a kardinál Dominik Duka uctili u hrobu Karla IV. položením věnců výročí jeho narození O Prahu mimořádně pečoval; založil Nové Město pražské, Univerzitu Karlovu, nechal postavit nový kamenný most přes Vltavu a přestavět královský palác na Pražském hradě. České království dosáhlo za jeho vlády významu, kterého později již nikdy nedosáhlo. Na příští rok připravuje Univerzita Karlova ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím a Akademií věd ČR řadu národních i mezinárodních akcí k připomenutí 700. výroční narození Karla IV.

Zaúčtováno v Vysoké školství