Otevření pobočky pracoviště Oddělení pobytů cizinců na UK

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR otevřel nové pracoviště Oddělení pobytů cizinců, a to v prostorách kolejí Komenského Univerzity Karlovy. Zahraniční studenti tak mají další možnost vyřídit své záležitosti týkající se pobytu v České republice.

Otevření pobočky pracoviště Oddělení pobytů cizinců na UKPracoviště bude sloužit studentům, kteří přijíždějí na Univerzitu Karlovu, tak i na ostatní pražské vysoké školy. Své záležitosti zde budou moci řešit cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. „Jsem rád, že se nám podařilo otevřít tuto pobočku, kde si zahraniční studenti vyřídí veškerou pobytovou agendu od podání žádosti až po převzetí biometrického průkazu. Do budoucna plánujeme navázat užší spolupráci se studijními odděleními ostatních vysokých škol,“ uvedl po otevření pracoviště první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček.

Pracoviště, s denní kapacitou až 220 osob, může navštívit student, který se objedná na telefonní lince call centra 974 820 680. Obdobné pracoviště Ministerstvo vnitra ČR v září loňského roku otevřelo na akademické půdě Univerzity Palackého v Olomouci.

„Nové pracoviště vzniklo v prostorách koleje Komenského. Díky vstřícnosti ministerstva vnitra může nyní Univerzita Karlova v Praze a pražské vysoké školy nabídnout zahraničním studentům možnost vyřídit si své nutné formality k zajištění pobytu v ČR přímo na jedné z kolejí v centru hlavního města. Očekáváme, že díky tomuto pracovišti dojde ke zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení procesu přijímání zahraničních studentů na pražské vysoké školy,“ uvedl u příležitosti otevření rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Na území Hl. města Prahy jde tak již o sedmé pracoviště a bude určeno pouze pro zahraniční studenty. Nové pracoviště Oddělení pobytů cizinců sídlí v prostorách kolejí Komenského v ulici Hládkov 682/9 na Praze 6.

Zaúčtováno v Vysoké školství