Návštěva velvyslance Albánské republiky Jeho Excelence Rizy Poda na Univerzitě Karlově v Praze

Dne 4. března 2015 jsem přijal velvyslance Albánské republiky v ČR Jeho Excelenci Rizu Poda. V průběhu setkání jsme hovořili o vzájemné budoucí spolupráci při výměně studentů a podpoře vědy a výzkumu.

Byla projednávána zejména možnost uzavření meziuniverzitní dohody s  Universiteti i Tiranës  (Univerzitou Tirana) a případná spolupráce v rámci programu Erasmus.

V uplynulých letech, do roku 2013, bylo studium albanistiky na Univerzitě Karlově zabezpečováno Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty. Obor, zaměřený na jazyk a literaturu zahrnoval také studium dějin, kultury a reálií. Obě strany vyjádřily zájem, aby tato spolupráce byla opět obnovena.

Na Univerzitě Karlově v současné době studují studenti z Albánie v bakalářských, magisterských a doktorských programech na Fakultě sociálních věd, na 1., 2. a 3. lékařské fakultě a na Pedagogické fakultě.

Podpořil jsem myšlenku spolupráce Universiteti i Tiranës  (Univerzitou Tirana) jak na úrovni meziuniverzitní spolupráce tak při praktické realizaci v oblasti vědecké práce a výzkumu.

Zaúčtováno v Vysoké školství