Myslím si, že snížení dotací na vědu je pokračování diskriminace pražských výzkumných a vysokoškolských institucí, říká nový rektor UK

Chtěl bych zdůraznit, že Univerzita Karlova spolu s ostatními pražskými veřejnými školami a výzkumnými organizacemi již několik let upozorňuje na destruktivní důsledky hrozícího pokračování diskriminace pražských výzkumných a vysokoškolských institucí při čerpání prostředků z evropských fondů. Podporuji proto prohlášení pana primátora Hudečka v reakci na dopis EK. Nicméně, akademická obec UK stále věří, že vláda ČR a jmenovitě její premiér ještě v těchto dnech vyvine úsilí o vyjednání nediskriminačních podmínek pro pražské instituce. Při jejich zřejmém nadregionálním působení je to v zájmu celé české vědy a vzdělanosti.

Více o problematice snížení dotací se dozvíte v následujícím článku na webovém portálu časopisu Forum.

Zaúčtováno v Věda a výzkum, Vysoké školství