Kdo povede Univerzitu Karlovu? Adepti jsou zatím tři.

Na serveru Česká pozice vyšel článek o kandidatuře na post nového rektora Univerzity Karlovy.

Byl jsem osloven členy akademické obce, zda se budu ucházet o funkci rektora UK, a moje odpověď je kladná. Základní prioritou je zvyšování prestiže naší univerzity jak kvalitou pedagogických, tak vědeckých aktivit, jakož i komunikací s veřejností, akademickým a vědeckým světem.

Více o mém názoru na volbu nového rektora se dočtete v následujícím článku na serveru Česká pozice.

Zaúčtováno v Vysoké školství