Děkan 1. LF UK k přijímacímu řízení

Období vyplňování a odesílání přihlášek ke studiu na vysokých školách každoročně vyvolává řadu otázek i u těch středoškoláků a jejich rodičů, kteří již mají o zaměření pomaturitního studia konkrétní představu.

Adepti na studium na lékařské fakultě mají na výběr z několika fakult. Pět lékařských fakult je na Univerzitě Karlově, další jsou v Brně nebo Olomouci.

O tom z čeho můžou adepti na lékařské studium vybírat a jaké jsou podmínky pro přijetí, se více dozvíte v následujícím článku na portálu E15.

Zaúčtováno v Vysoké školství