Čestný doktorát Petrohradské státní univerzity pro světově uznávaného biblistu profesora Petra Pokorného

Dne 11. března 2015 jsem byl přítomen na Petrohradské státní univerzitě slavnostnímu předání čestného titulu doctor honoris causa světově uznávanému biblistovi profesoru Petru Pokornému z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Je to významné uznání a panu profesorovi ještě jednou za celou Univerzitu Karlovu blahopřeji.

Více informací najdete na webovém portálu UK.

Autorem fotografií je Michael Volkov, SPbSU.

Zaúčtováno v Vysoké školství