Laboratorní biochemické metody

Laboratorní vyšetřovací postupy patří k základním přístupům, které každý lékař, a zejména praktický lékař, provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale významnou měrou se podílejí při preventivních prohlídkách a screeningových programech.

Je nutné hledat společnou řeč a sjednocovat názory v této oblasti. V této souvislosti vznikl společný dokument České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP nazvaný Laboratorní metody – část 1., biochemické metody.

Podrobnosti o tomto pokroku se dozvíte v následujícím článku na portálu Practicus.

Zaúčtováno v Věda a výzkum