Zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za uplynulá dvě čtyřletá období

Bylo mojí milou povinností předložit akademické obci Univerzity Karlovy při slavnostní inauguraci nové rektorky Univerzity Karlovy prof. Mileny Králíčkové bilanční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy  za dvě čtyřletá období, kdy jsem působil v čele univerzitní obce.
 
 
Můj bilanční projev byl zaměřen na na významný rozvoj univerzity ve všech oblastech její činnosti.  S podporou všech mých spolupracovníků a celé akademické obce se podařilo vytvořit Evropskou univerzitní alianci 4EU+ sdružující Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet, která představuje vytvoření společného kampusu, společného řízení i vytváření společných studijních programů na všech úrovních studia a společných vědeckých týmů. Univerzita Karlova také jako první česká veřejná vysoká škola získala v roce 2018 institucionální akreditaci pro 23 oblastí vzdělávání. Vytvořila si systém vnitřního hodnocení a kvality, který odpovídá potřebám fakult i samotné univerzity. V letech 2018 až 2020 se podařilo schválit 600 studijních programů a přes 200 programů v cizích jazycích. Od roku 2014 začal na Univerzitě Karlově vznikat komplexní systém podpory vědecké činnosti, který spočívá v promyšleném způsobu financování všech stupňů vědecké činnosti pro studenty a vědce ve všech stadiích jejich vědecké kariéry. V uplynulých letech byla zahájena výstavba řady důležitých staveb, či byly otevřeny nové budovy. Nejvýznamnějšími jsou výstavba Kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (MEPHARED), výstavba kampusu Univerzitního medicínského centra v Plzni (UNIMEC) a příprava historicky největšího projektu Univerzity za posledních sto let Kampusu Albertov. Univerzita také aktivně a pružně reagovala na zvládání covidové situace, do které se zapojili studenti, lékaři, pedagogové. V současné době  Univerzita Karlova patří mezi jedno procento nejlepších univerzit světa.
 
Děkuji všem svým blízkým, přátelům a spolupracovníkům za podporu, pomoc a spolupráci v období, kdy jsem byl rektorem Univerzity Karlovy. Rektorce prof. Mileně Králíčkové a celému jejímu týmu přeji mnoho úspěchů v řízení našeho nejstaršího a nejslavnějšího vysokého učení!
 
 
Celý projev odstupujícího rektora zde:
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví