Výroční konferenci Aliance 4EU+ pořádala UK

Výroční konference Aliance 4EU+ se letos uskutečnila plně online. Na konferenci jsem převzal předsednictví v Alianci od současného předsedy řídící rady rektorů 4EU+, prezidenta Sorbonny Jeana Chambaze. Vedle Univerzity Karlovy a pařížské Sorbonny jsou členy této evropské univerzitní aliance také Univerzita v Heidelbergu, Univerzita v  Miláně, Kodaňská a Varšavská univerzita.

Výroční konference se původně měla konat v  Praze, vzhledem k epidemiologické situaci však všechny části programu proběhly formou videokonferencí. Akci organizovala Univerzita Karlova a živý přenos bylo možné sledovat na našem YouTube kanáluhttps://youtu.be/mMnZaT7NUxM.

Odpolední otevřené konferenci (Open Session)  předcházelo jednání rozhodovacích orgánů 4EU+. Akademici, studenti a pracovníci zapojení do pracovních skupin a dalších těles Aliance  formou tzv. micro think-tanků diskutovali o třech komplexních tématech relevantních pro 4EU+ a evropské univerzitní aliance obecně. Celá 4EU+ komunita se pak sešla na valném shromáždění, na kterém byl také inaugurován nově vytvořený poradní orgán, akademická rada (Academic Council).

Hlavní veřejná část programu byla zahájena přivítáním ze strany rektorů, ministra zahraničí Tomáše Petříčka, velvyslanců a zástupců Evropské komise. Studenti zapojení do organizace micro think-tanků krátce shrnuli výstupy dopoledních debat týkajících se synergií mezi vědou a výukou, evropské dimenze 4EU+ a mobility a konektivity.

Zástupci čtyř 4EU+ Flagshipů představili vybrané příklady aktivit a projektů, na kterých v dané oblasti akademici ze šesti členských univerzit spolupracují. Aliance v  tomto roce vybrala 31 společných vzdělávacích projektů, Varšavská univerzita a Univerzita Karlova podpořily více než dvacítku projektů zaměřených na vědu a výzkum. Ve všech projektech by se však věda a výuka měly propojovat.

Synergie vědy a vzdělávání bude také tématem virtuálního kulatého stolu, ke kterému zasednou kromě rektorů a studentů i zástupkyně Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu a Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise.

Důležité odkazy:

 

Online přenos na YouTube: https://youtu.be/mMnZaT7NUxM

Informace na stránkách Aliance 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-183.html

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví