Vědecká rada UK ocenila osm významných osobností

Bylo mi ctí naposledy ve funkci rektora předat na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy pamětní medaile osmi významným osobnostem naší alma mater, jejichž profesní život je spojen s univerzitou.

Na lednovém zasedání Vědecké rady UK byly oceněny tyto osobnosti:

  • prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Dr.h.c. (MFF UK) získal zlatou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru teoretické fyziky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

  • prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (FF UK) obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru českých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

  • prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. (1. LF UK) získal zlatou pamětní medaili za významné dílo v oboru gynekologie a porodnictví a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

  • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (PF UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy

  • prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. získal stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru dějin umění a dlouholetou vědeckou spolupráci s Univerzitou Karlovou
  • prof. PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (FHS UK) obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru soudobých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

  • prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (PřF UK) získal stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

  • prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. (1. LF UK) obdržel zlatou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

 

Více na webu UK: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14586&locale=cz

FOTO: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví