Vědecká rada udělila pamětní medaile UK

U příležitosti životních jubileí byly dvěma skvělým lékařům ze 3. lékařské fakulty UK uděleny pamětní medaile za významné celoživotní dílo.

Pamětní medaile převzali psychiatr profesor Cyril Höschl a chirurg docent František Vyhnánek, oba s vazbou na 3. lékařskou fakultu UK.

Protože jsou obě lékařské osobnosti spojeny s 3. lékařskou fakultou UK, ujal se jejich představení před vědeckou radou Petr Widimský, děkan fakulty. Vedle výčtu nejdůležitějších mezníků vývoje kariéry obou lékařů ocenil zejména jejich profesionalitu a vědeckou či pedagogickou činnost.

„Cenu stavím na post nejvyšší. Hned vedle ocenění, která dosud mám od České chirurgické společnosti a Slovenské chirurgické společnosti za 47 let, po kterých jsem, a to až do současnosti, pracoval jako chirurg ve Vinohradské fakultní nemocnici v Praze. Je to pro mě velká pocta“, uvedl ve své řeči František Vyhnánek.

„Ocenění beru jako připomenutí sounáležitosti s akademickou obcí Univerzity Karlovy a určitou kontinuitou mezi minulostí a budoucností, která je nesmírně důležitá při předávání štafety mladším generacím,“ řekl Cyril Höschl, držitel historické medaile, a dodal: „Těch třicet let od prvních svobodných voleb uteklo jako voda. Mezitím se z nás mladých stali ti starší. Právě udělení medailí beru za důkaz toho, že tradice je zachována a kontinuita nebyla přetržena. Dnešní akt je mementem, že k sobě patříme. Vždyť jeden z významů slova universita je ad unum verto, tedy v jedno se obracející, na což se někdy zapomíná.“

Přeji oběma medailistům především pevné zdraví, pohodu a spokojenost, a úspěšné pokračování v jejich profesní dráze.

 

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví