Vědecká rada ocenila osm významných osobností UK

Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém pravidelném zasedání ocenila osm významných osobností univerzity. Jak je dobrým zvykem i dnes jsme v úvodu zasedání vědecké rady ocenili naše úspěšné kolegyně a kolegy, kteří svůj profesní život spojili s Univerzitou Karlovou. Všem děkuji za jejich vynikající pedagogickou i vědeckou práci a přeji vše dobré a hodně zdraví do dalších let. 

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LF HK UK) obdržela zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Ing. Jan Fischer, CSc. (SR UK) obdržel stříbrnou medaili za jeho významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

Doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc. (3. LF UK) obdržel stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřního lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. (LF HK UK) obdržel stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru patologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (PF UK) obdržela stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru správního práva a správní vědy a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF UK) obdržel zlatou medaili za jeho významné celoživotní dílo v oboru psychiatrie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková (KTF UK) získala zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru biblických věd a starých jazyků a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Více na webu UK:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12485&locale=cz

FOTO: Vladimír Šigut.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví