V Karolinu se sešla Mezinárodní rada Univerzity Karlovy

V Karolinu se uskutečnilo dvoudenní zasedání Mezinárodní rady Univerzity Karlovy. Mezinárodní rada UK se schází pravidelně v Praze na pracovním zasedání, většinou při významných výročích UK. V letošním roce se setkala u příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy.

Špičkoví světoví vědci přijeli na pozvání rektora UK prof. Tomáše Zimy, aby se zúčastnili jednání tohoto poradního orgánu UK. Do Prahy přijeli francouzská bohemistka Marie-Elizabeth Ducreux, francouzská matematička Maria J. Esteban, emeritní generální ředitel CERN Rolf-Dieter Heuer, přední světový neurolog Joseph Jankovic, odborník na biologii retrovirů Hans-Georg Kräusslich, významný slovenský diplomat a bývalý předseda Mezinárodního soudního dvora v Haagu Peter Tomka a nizozemský ekonom a politik Jozef Mathias Ritzen.

Cílem Mezinárodní rady UK, která byla založena v roce 2014, je napomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce na UK tak, aby ještě lépe obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu mezinárodně respektované „research university”.

Členové Mezinárodní rady UK jednali 4. a 5. dubna 2018 o trendech ve vědecké a vzdělávací práci UK, o výzkumných programech realizovaných na UK, o univerzitních centrech excelence, o institucionálním rozvoji, o systému vnitřního financování a dalším rozšiřování spolupráce ve vědecké a pedagogické práci. Na zasedání byla rovněž tradičně prezentována vědecká a výzkumná činnost fakult UK, tentokrát Právnická fakulta a Přírodovědecká fakulta.

 

 

 

 

Foto: René Volfík

Mezinárodní rada (International Advisory Board): https://www.cuni.cz/UK-6792.html

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví