Univerzita Karlova si připomněla 17. listopad

Společně se všemi občany naší republiky si dnes připomenuli události 17. listopadu – události  roku 1939 a 1989.  Tradiční vzpomínkové a pietní akce se konaly u Hlávkovy koleje, na pražském Albertově, odkud v roce 1989 vyrazil studentský průvod, a na Národní třídě. Slavnostní vzpomínkový den jsme ukončili koncertem ve Velké aule Karolina.

Pieta u Hlávkovy koleje a vzpomínkové shromáždění  v Žitné ulici

Oslavy byly zahájeny tradiční vzpomínkou na studenty Hlávkovy koleje, kteří položili v roce 1939 život za svobodu národa. Zde jsme si společně s ostatními studenty, zástupci akademické obce, studenty, Václavem Pavlíčkem předsedou Nadace Hlávkových, Milanem Štěchem, místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky, rektorem ČVUT Vojtěchem Petráčkem nebo zástupcem Studentské komory Rady vysokých škol Michalem Zimou připomněli tento významný den a položili jsme věnce u pamětní desky studenta Jana Opletala. Vysoké školy jsou jakési „bašty svobody“, kde je možné svobodně bádat, učit se i vyučovat, a především vyjádřit se otevřeně ke všem aktuálním problémům dnešní doby. Nejde však pouze o svobodnou výuku, svobodné bádání a svobodnou diskusi. Dvacetdevět let od druhého památného sedmnáctého listopadu, žijeme v demokratické, bezpečné zemi jako svobodní lidé. To však neznamená, že o demokracii a o svobodu, jež se mnoha lidem zdají tak samozřejmé, nemůžeme přijít.

Připomínkový akt pokračoval položením věnců za doprovodu pěveckých sborů a za účasti slavnostní vojenské jednotky. Poté se vydal průvod organizovaný Studentskou komorou Rady vysokých škol do Žitné ulice k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka. Na pietním setkání promluvili rektor ČVUT Vojtěch Petráček, rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, zástupkyně Národního parlamentu dětí a mládeže Michaela Doležalová a místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol Bronislav Kolář. Zástupci studentů i představitelů českých vysokých škol vzpomněli na hrdinské činy studenta medicíny Jana Opletala a pekařského dělníka Václava Sedláčka, ale i dalších studentů, které nacisti popravili za jejich nesouhlas s okupací a obranu demokratických hodnot. Připomněli také fakt, že Mezinárodní den studentstva je jediný mezinárodní svátek, který dali Češi světu, a že si proto zaslouží místo i v českém kalendáři.

Oslavy na Albertově a položení věnců na Národní třídě

Poté se většina přítomných vydala spolu se studenty na Albertov, kde oslavy 17. listopadu pokračovaly diskusemi, divadlem a vzdělávacím programem pro širokou veřejnost. Stejně jako na Národní třídě letos organizovali program na obou místech nedomyslitelně spjatých s událostmi roku 1989 vysokoškolští studenti. Chtěli tak uctít památku minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii.

Na pietním aktu na Albertově byli přítomni významní představitelé akademických institucí. Předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil, rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima a předseda Študentské rady vysokých škôl Bálint Lovász.

Připomněli jsme si statečnost a odhodlání studentů v roce 1939 a 1989 a s odkazem na historické události a nezbytnost vzájemného porozumění a pochopení pro druhé, jednotnou společnost, která spojuje lidi z různých skupin, povolání i vzdělání.

V posluchárnách Přírodovědecké fakulty probíhaly od 13 hodin přednášky a diskuse. Tématem byla např. evropská integrace, sociální bubliny nebo role umělců v roce 1989. Po celý den byly na místě stánky studentských spolků a občanských iniciativ. Z reproduktorů zněly dobové reportáže připomínající události listopadu 1989.

17. listopad vyvrcholil v Karolinu

Letošní oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva zakončil slavnostní koncert ve Velké aule Karolina spojený s předáním Cen Arnošta z Pardubic

Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2018 v kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy získal prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově byla Cena Arnošta z Pardubic udělena katedře didaktiky fyziky MFF, vedené doc. RNDr. Leošem Dvořákem, CSc. 

Události 17. listopadu v Karolinu jsme si připomněli s ostatními představiteli Univerzity Karlovy a zástupci akademické obce. Role univerzit je nezastupitelná v boji za svobodu. Odvaha zastat se slabších a utlačovaných byla univerzitním učitelům a jejich studentům vždycky vlastní. Proto na solidaritu s lidmi, jimž je kdekoli ve světě ubližováno, nesmíme a nehodláme za žádných okolností rezignovat ani dnes. Nesmíme nikdy zapomenout na  Masarykovy humanitní ideály, usilovnou práci a ochotu a odvahu se vždy znova vzepřít všemu zlému.

Se svými projevy vystoupili  také zástupci studentů David Pavlorek a Barbora Buřičová, kteří apelovali na solidaritu a sounáležitost, která spojovala události roku 1939 a 1989, ale i 1968.

Oslavy uzavřel slavnostní koncert, v němž zazněly skladby Josefa Suka a Bohuslava Martinů v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy.

Foto: Vladimír Šigut a René Volfík

Projevy u Hlávkovy koleje a ve Velké aule Karolina:
Projev-rektora-UK-u-Hlávkovy-koleje-17.11.2017

ZIMA Projev 17 11 2018 02

Ve vysílánjí ČT1 – Pietní akt u Hlávkovy koleje:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2653895-cesko-si-pripomina-listopadove-udalosti-premier-babis-prinesl-po-pulnoci-kytici-na

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví