Univerzita Karlova podepsala strategické partnerství s Univerzitou v Curychu

Univerzita Karlova rozšiřuje svoji spolupráci se zahraničními univerzitami.

V Karolinu jsme podepsali další smlouvu o strategickém partnerství s Univerzitou v Curychu. Dohoda významným způsobem rozšiřuje dosavadní spolupráci obou univerzit v oblasti vědy, výzkumu, pedagogiky a studentské výměny.

Podepsaná smlouva navazuje na úspěšnou spolupráci, kterou obě nejvýznamnější univerzity České republiky a Švýcarska podepsaly v uplynulých letech. Znamená další posílení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, inovativních učebních metod. Nezanedbatelným způsobem se zaměřuje také na rozšíření akademického vzdělávání a studentskou výměnu. Ta mezi oběma univerzitami probíhá úspěšně již více než dvacet let. Stejně tak obě univerzity již řadu let úspěšně spolupracují v oblasti vědeckého výzkumu, a to jak v oblasti medicíny, tak přírodních a humanitních věd.

Velice mne těší, že dnes došlo k tak významné události jako je podpis dohody o strategickém partnerství se švýcarskou Univerzitou v Curychu. Naším cílem je navazovat spolupráci se předními světovými univerzitami a vzájemně sdílet know-how, které přispěje ke zkvalitnění výuky studentů a přinese nové podněty do vědy a výzkumu.

Kromě Univerzity v Curychu Univerzita Karlova dlouhodobě spolupracuje – pokud jde o švýcarské univerzity – s Univerzitou v Basileji, Univerzitou v Ženevě a Univerzitou v Lausanne. V rámci studentského programu Erasmus je spolupráce rozvíjena s 12 švýcarskými univerzitami.

Univerzita v Curychu je s 26 tisíci studenty největší švýcarskou vysokou školou. Byla založena v roce 1833 a dnes patří mezi nejvýznamnější univerzity v německy hovořícím světě. Aktuálně nabízí na sedmi fakultách na sto různých studijních oborů.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví