Univerzita Karlova podepsala memorandum s Hospodářskou komorou ČR

Memorandum je pokračováním a rozšířením vzájemné podpory a spolupráce v letech 2019–2023. Memorandem byl vyjádřen oboustranný zájem více spolupracovat při organizaci kulturních, vědeckých i pedagogických akcí připravovaných univerzitou či podpoře odborných stáží studentů vysokých škol ve firmách, které Hospodářská komora ČR reprezentuje.

V rámci partnerství je rovněž plánováno s nastavit efektivnější spolupráci v oblasti přenosu nových technologií do praxe. V neposlední řadě potvrdila Hospodářská komora svůj zájem zapojit se do projektu Univerzity Karlovy a dalších evropských univerzit v rámci Evropské univerzitní aliance 4EU+. Naším cílem je, aby vzájemná spolupráce přispěla ke zvýšení relevance cílů a výsledků vzdělávání potřebám zaměstnavatelů, a ve výsledku tak podpořila uplatnitelnost absolventů vysokých škol.

Memorandum rovněž cílí na rozvoj potenciálu aplikovaného výzkumu v ČR.  „To je, podle mého názoru, možné realizovat pouze na základě mezioborové a nadregionální spolupráce mezi aplikační sférou, vysokými školami a výzkumnými pracovišti. Hospodářská komora chce touto cestou zlepšit využívání výsledků a produktů inovací ve firmách,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora a Univerzita Karlova uzavřely dohodu o partnerství, vzájemné podpoře a spolupráci už v roce 2015, dnes podepsané memorandum na něj navazuje.

 

Foto: René Volfík

Zveřejněno na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=hX81dXunrFo

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví