Univerzita Karlova má čtrnáct nových profesorů

Velká aula Karolina se dnes stala svědkem slavnostního jmenování vysokoškolských profesorů. Nejvyšší vědecko-pedagogické ocenění převzalo celkem 63 profesorů a profesorek, 14 z nich navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy.

Slavnostnímu předání předcházelo neformálního setkání zakončeného přípitkem, kdy jsem poděkoval také rodinám a spolupracovníkům jmenovaných. Zároveň jsem popřál nově jmenovaným profesorkám a profesorům řadu dalších úspěchů, které budou významné stejně jako získání profesorských titulů.

Úloha nositele profesorského titulu nespočívá pouze v tom, že je vynikajícím, mezinárodně respektovaným odborníkem a originálním myslitelem, který se nebojí nových trendů, impulsů i podnětů. Jejich role jakožto profesorů a profesorek je mnohem komplexnější než ´pouhé´ garantování akreditací a reprezentování oborů a oborových specializací. Oni budou určovat, kam se budou obory dále vyvíjet a jaká bude naše univerzita i společnost. Profesura není pouhá pocta ad personam.

Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky proměňuje.Vývoj v mnoha vědeckých disciplínách nebyl snad nikdy tak překotný jako dnes. O to důležitější je sdílení nových informací, poznatků a vědomostí. Velmi silně si uvědomujeme, že české vysoké školy nesmějí ani na okamžik propadnout sebeuspokojení, ani na chvilku se nesmějí v dynamicky se vyvíjejícím světě vědy zastavit, nesmějí spočinout na dosažených pozicích. České univerzity a vysoké školy jmenováním nových profesorů získávají do svých řad významné osobnosti. Osobnosti, které navíc věří ve svobodu, v demokracii a v toleranci. Tyto osobnosti potřebují nejen naše vysoké školy a univerzity, ale i Česká republika a v neposlední řadě i Evropská unie.

Přeji všem 63 novým profesorkám a profesorům jmenovaným v roce, kdy si připomínáme třicet let od sametové revoluce, aby nepřestali vnímat povinnosti a práva, které demokracie poskytuje, a aby se jejich jména otiskla ve vědě i v historii státu.

Jmenované profesorky a profesoři za Univerzitu Karlovu:

doc. RNDr. Daniel FRYNTA, Ph.D. pro obor: Zoologie; působí: Přírodovědecká fakulta UK – katedra zoologie, Národní ústav duševního zdraví;

doc. Tomáš GLANC, Dr. pro obor: Slavistika; působí: Universität Zürich, Slavisches Seminar;

doc. MUDr. Denisa KACEROVSKÁ, Ph.D. pro obor: Patologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, Bioptická laboratoř, s.r.o.;

doc. PharmDr. Kamil MUSÍLEK, Ph.D. pro obor: Farmaceutická chemie; působí: UK Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UK – katedra chemie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum biomedicínského výzkumu, Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra toxikologie a vojenské farmacie;

doc. MUDr. Jan PIŤHA, CSc. pro obor: Vnitřní nemoci; působí: 2. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice v Motole – Interní klinika, Institut klinické a experimentální medicíny;

doc. RNDr. Tomáš SKOPAL, Ph.D. pro obor: Informatika – softwarové systémy; působí: Matematicko-fyzikální fakulta UK – katedra softwarového inženýrství;

doc. MUDr. Andrej SUKOP, Ph.D. pro obor: Chirurgické obory; působí: 3. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika plastické chirurgie;

doc. MUDr. Milan ŠTENGL, Ph.D. pro obor: Lékařská fyziologie a patologická fyziologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav fyziologie, Biomedicínské centrum;

doc. MUDr. Petra TESAŘOVÁ, CSc. pro obor: Onkologie; působí: 1. lékařská fakulta UK, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Onkologická klinika;

doc. MUDr. Mgr. Zbyněk TONAR, Ph.D. pro obor: Anatomie, histologie, embryologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav histologie a embryologie, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Laboratoř mikroskopie a stereologie;

doc. MUDr. Petr TOUŠEK, Ph.D. pro obor: Vnitřní nemoci; působí: 3. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, III. interní – kardiologická klinika;

doc. RNDr. Ing. Petr TŮMA, Ph.D. pro obor: Analytická chemie; působí: 3. lékařská fakulta UK, Ústav hygieny;

doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D. pro obor: Lékařská biologie; působí: 2. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, Laboratoř molekulární genetiky;

doc. MUDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. pro obor: Kardiochirurgie; působí: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika.

Foto: René Volfík

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví