UK se připojila k mezinárodní iniciativě Červená středa

S velkou úctou jsem převzal  záštitu nad konferenci konané ve Vladislavském sále Karolina a pořádané církvemi a to v den, kdy se Česká republika připojila k mezinárodní iniciativě Červená středa připomínající utrpení lidí pronásledovaných vírou. Součástí byla společná modlitba a průvod kolem červeně nasvícených budov.

Konference Pronásledování pro víru ve světě. Fakta a svědectví se konala ve Vlasteneckém sále Karolinas online přenosem. Konferenci organizovaly Institut pro křesťanskou demokratickou politiku spolu s Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí. 

Je vlastně symbolické, že prostor pro konferenci poskytla Univerzita Karlova. Odehrává se v budově Karolina, třetí nejstarší fungující budovy na světě, která slouží pro vzdělávání a výměnu názorů zhruba nepřetržitě od roku 1386. Je velmi smutné, že i na počátku 21. století jsou země, kde lidé nemohou svobodně projevit své náboženské přesvědčení a že i v Evropě se setkáváme se situacemi, kdy je někdo za svou víru brutálně zavražděn. Jsem rád, že si zde dnes můžeme ukázat, že svoboda v něco věřit patří k jedněm ze základních lidských práv a svobod.

Konference ve Vlasteneckém sále Karolina se zúčastnil také ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček, podle něhož lze jedině skrze spolupráci a dialog překonat problémy dnešní doby. Nikoli skrze vymezování se proti druhým a podporováním šíření nenávisti vůči věřícím. „Je třeba klást důraz na osvětu a vzdělání a náboženská gramotnost k tomu patří a je to jeden z důležitých zdrojů naší odolnosti vůči dezinformacím a manipulaci. Rád bych do těchto snah zapojil mladé lidi, a proto jsem rád, že mohu hovořit na Univerzitě Karlově. Právě oni mají nevětší znalosti nových komunikačních technologií, znají jejich sílu a mohou tedy účinně pomoci proti šíření antisemitismu, xenofobie a nenávisti na sociálních sítích,“ uvedl Tomáš Petříček.

Konference Pronásledování pro víru ve světě. Fakta a svědectví probíhala od 13 do 18 hodin a byla rozdělena do tří panelů. První nahlížel na situaci českýma očima, druhý se tématu věnoval z pohledu zahraničních odborníků a ve třetím podali svědectví prostřednictvím online přenosu ti, kteří útlak pro víru každodenně zažívají nebo ho viděli.

Po skončení konference proběhla společná Židovsko-křesťanská modlitba a následoval průvod kolem červeně nasvícených budov od Karolina, kostel svatého Havla, svatého Mikuláše na Staromětském náměstí až ke Staronové synagoze.

Více na webu UK:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11279&locale=cz

 https://www.ukforum.cz/

https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/7132-krestane-by-meli-byt-nejvetsimi-odborniky-na-radost

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7731-cervena-streda-pripomnela-lidi-pronasledovane-kvuli-vire

FOTO: Hynek Glos.

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví