Třináct oceněných na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy

U příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byly tradičně oceněny osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména. Ve čtvrtek 28. května se uznání dočkalo celkem třináct osobností.

Hned čtyřikrát byla tentokrát v Karolinu udělena zlatá medaile. Za mimořádné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy ji obdrželi prorektoři Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. a prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., a bývalý rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) prof. Ing. Richard Hindls, CSc. A za významné celoživotní dílo v oboru molekulární biologie a genetiky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK obdržel zlatou medaili i prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc.

Stříbrnou medailí dostal za významné zásluhy o rozvoj UK JUDr. Pavel Zářecký, CSc., někdejší předseda Legislativní rady vlády ČR. Stejně byli oceněni i další zástupci Právnické fakulty (PF): prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. (za významné celoživotní dílo v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK),a prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (za celoživotní dílo v oboru finančního práva a finanční vědy a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK).

Další tři stříbrné medaile UK obdrželi zástupci 1. lékařské fakulty UK: Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (za významné dílo v oboru radiodiagnostiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK), prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. (za významné dílo v oboru dětského a dorostového lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK), a doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (za významné dílo v oboru všeobecného lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK).

Za významné dílo v oboru Nového zákona a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK byl rovněž stříbrnou medailí oceněn doc. Jiří Mrázek, Th.D. z Evangelické teologické fakulty (ETF UK), a také doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. z Fakulty sociálních věd (FSV UK) a to za celoživotní dílo v oboru sociologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Historickou medaili Univerzity Karlovy získala prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. za významné celoživotní dílo v oboru neurologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

 

 

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví