Svatošpěpánské setkání Klubu Alumni UK

Ohlédnutí za tradičním a velmi milým Svatoštěpánským setkáním přátel, absolventů a zaměstnanců UK, které se tentokrát odehrálo v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově založil jako součástkanonie augustiniánů kanovníků v rámci velkorysé výstavby Nového Města císař Karel IV., který chtěl těmito svými zakladatelskými počiny pozvednout význam Prahy na úroveň odpovídající hlavnímu městu Římské říše. 

Významu kostela odpovídá i jeho zasvěcení Panně Marii jako matce Boží a Karlu Velikému jako obnoviteli Římské říše  Karel IV. rovněž věnoval kostelu vzácnou relikvii, tři zuby Karla Velikého.

 

 

Foto. René Volfík
Více: YT web UK

 

 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví