Spondeo ac polliceor

Složením inauguračního slibu jsem vstoupil  do svého druhého volebního období. Složil jsem akademické obci UK účty za své působení v minulém období a představil jsem klíčové úkoly pro druhé volební období. Zároveň předal stříbrné a historické medaile UK děkanům fakult, kteříukončili svoji činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu slavnostního ceremoniálu jsem představil členy kolegia rektora a nové děkany fakult UK a předal pamětní medaile děkankám a děkanům, kteří svoji činnost ve svých funkcích ukončili – stříbrnou medaili doc. Mirjam Friedové, Ph.D., emeritní děkance FF UK, ThLic. Prokopu Brožovi, Th.D., emeritnímu děkanovi KTF UK, PhDr. Jakubu Končelíkovi, Ph.D., emeritnímu děkanovi FSV. Poté udělil historickou medaili prof. MUDr. Michalu Andělovi, CSc., emeritnímu děkanovi 3. LF UK a prof. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc., emeritnímu děkanovi LF Plzeň.

Zároveň jsem seznámil akademickou obec UK s cíli, které před univerzitou stojí v následujícím období. Vedení univerzity se zaměří především na zvyšování úrovně pedagogických i vědecko-výzkumných aktivit, na vnitrouniverzitní solidaritu a na dotváření jejího pozitivního obrazu ve společnosti.  Svoje znovuzvolení chápu především jako vyjádření důvěry a jako velký závazek. Při vykonávání této funkce chci podobně jako v předchozích letech důsledně dbát na ochranu a dodržování akademických svobod a práv. Budu se svými spolupracovníky pracovat ku prospěchu Univerzity Karlovy se stejnou intenzitou a se stejným nasazením jako doposud.

Jako základ univerzitního života chápu svobodu výzkumu a výuky; obojí musí být ve vzájemné harmonii, a to ve spojení s odpovědností a uplatňováním etických principů.

Záznam ze slavnostního ceremoniálu:
https://youtu.be/AVHsEq0K7b0​

Celé znění inauguračního slibu zde:
Inaugurační projev

foto: René Volfík

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví