Rozhovor pro deník Právo

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima chválí pomoc studentů všech fakult

Pandemie zavřela i učebny Univerzity Karlovy. Tisíce jejích studentů pomáhají, kde je třeba. Vysoko ceněná je iniciativa mladých mediků, kteří v některých nemocnicích stojí vedle lékařů v první linii. Rektor profesor Tomáš Zima v rozhovoru pro Právo uvedl, že k dispozici jsou i špičková pracoviště. Připraven je také plán, jak v mimořádné situaci ukončit letní semestr.

* Studenti medicíny UK přišli s iniciativou Dobrovolníci. Zapojily se do ní všechny lékařské fakulty?

Ano, zapojili se studenti všech našich pěti lékařských fakult a farmaceutické fakulty, pedagogické fakulty i dalších. Mám z toho velkou radost. Skupina Dobrovolníci čítá již několik tisíc studentů a všichni jsou připraveni pomáhat v nemocnicích. Mnozí už stojí v první linii vedle lékařů. Působí například ve Všeobecné fakultní nemocnici, IKEM, Ústřední vojenské nemocnici, Nemocnici Na Františku či Nemocnici pod Petřínem, ve FN Motol, Nemocnici na Bulovce, krajských nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních a krajských hygienických stanicích. Naši studenti jsou velice aktivní i na našich třech mimopražských fakultách. Pomáhají v lékařských zařízeních Královéhradeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje, v krajských hygienických stanicích nebo v lékárnách. Iniciativu začali studenti 6. ročníku Tomáš Sychra a Metoděj Renza ze spolku Trimed na 3. lékařské fakultě UK. Brzy se přidaly i další naše lékařské fakulty i lékařské fakulty z dalších univerzit. Spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví a zdravotnická zařízení se mohou na tuto iniciativu obracet se žádostí o dobrovolníky. Jsem na všechny naše studenty, odborníky i dobrovolníky, kteří jsou každý den v terénu, nesmírně hrdý, patří jim mé velké poděkování.

* Máte přehled, kolik studentů se zapojilo a jak je nemocnice využívají?

O naše studenty a odborníky je opravdu velký zájem, nyní pracuje ve zdravotnictví přes 1100 dobrovolníků z UK. Studentů, kteří jsou ochotni pomáhat, máme registrováno přes 2900. Jsou nejen v pražských nemocnicích, ale také ve fakultních nemocnicích v Hradci Králové a Plzni a dalších nemocnicích či v krajských hygienických stanicích.

* Co studenti ostatních fakult, také pomáhají?

Studentský spolek Agora z Pedagogické fakulty UK spustil webové stránky Chci(po)hlídat!, kam mohou dobrovolníci vkládat své nabídky individuálního hlídání a rodiče dětí zase poptávky po něm. Vedle toho se studenti starají o školou povinné děti zdravotnického personálu ve FN Motol. Univerzita poskytla zázemí dobrovolnické iniciativě „Sousedská pomoc” a nabízíme podporu poskytovatelům zdravotnických, sociálních či pečovatelských služeb. Na webu UK máme jednoduchý formulář, kam se tyto instituce mohou hlásit. Dále jsme partnery řady iniciativ ohledně informování veřejnosti o problematice Covid-19. Na UK probíhá řada dalších aktivit. Realizujeme různé formy distančního vzdělávání s využitím moderních technologií. Všichni se snažíme tento akademický rok zvládnout. Řešíme, jak zkoušet, jak realizovat přijímací řízení – uděláme vše proto, aby případné komplikace byly co nejmenší. A všem mým kolegyním a kolegům patří velký dík.

* Jaká pracoviště může ještě UK nabídnout, například laboratoře, ústavy?

Aktuálně se do boje s koronavirem zapojují různá vědecká pracoviště v Česku včetně Univerzity Karlovy. Vědecké pracovníky i zázemí dobře vybavených laboratoří jsme nabídli spolu s Akademií věd již před více než dvěma týdny pro potřeby testování koronaviru ministerstvu zdravotnictví a krizovému štábu. Hlavním koordinátorem pro testování se stal můj kolega a prorektor UK Jan Konvalinka, působící na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK, který je zároveň vědeckým pracovníkem v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Společně s dalšími kolegy z Brna a Olomouce připravují novou metodu testování a izolace. Souhlas s prováděním testů dostala již tři akademická pracoviště, v plném proudu je příprava testování v laboratořích BIOCEV, kde budou společně pracovat vědci z Přírodovědecké fakulty UK s kolegy z 1. a 2. lékařské fakulty UK. Testování na koronavirus realizuje také tým paní Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty a Ústav hematologie a krevní transfuze.

* V čem je přínos pomoci v první linii i pro samotné studenty?

Pro řadu z nich je to křest ohněm, pomáhají zvládat opravdu vážný problém. Jejich aktivity považuji za mimořádně prospěšné a důležité. Tato zkušenost jim pomůže získat cennou praxi v oboru, kterému se věnují. Současně si upevní občanské postoje, sounáležitost a solidaritu. Tyto hodnoty by měly být nejen pro každého lékaře a zdravotníka nezbytné.

* Máte plán, jak budete nahrazovat výuku a zkoušky, až se studenti vrátí do učeben?

Snažíme se teoretickou výuku, přednášky, semináře a další aktivity přesunout do distanční formy studia, za což chci poděkovat všem učitelům, kteří velmi rychle tuto výuku dokázali zajistit. Po schválení zvláštních pravidel studia by mělo být umožněno skládat tímto způsobem též zkoušky, včetně státních zkoušek a obhajob závěrečných prací. O této možnosti vždy rozhodne děkan fakulty spolu s garantem daného studijního programu. Praktické dovednosti, práci v laboratořích se budeme snažit koncentrovat na klíčové dovednosti a také prodloužíme možnost výuky.

* Posunou se neodučené týdny či měsíce, nebo se studium prodlouží třeba o jeden semestr nebo i rok?

Předpokládáme, že se výuka prodlouží o několik týdnů, což bude záviset na studijním oboru. Nepředpokládám, že by se výuka prodloužila o semestr či rok. Věřím, že vše zvládneme během letních měsíců. Upravujeme harmonogram akademického roku s možností zkoušet v průběhu léta až do září. Učiním vše pro to, abychom do nového akademického roku v říjnu 2020 vstupovali standardně. Jsme a budeme se snažit být co nejvíce flexibilní.

* Jak je to se zahraničními studenty: odjeli domů, nebo jsou někteří v Praze?

Naši zahraniční studenti jsou nyní zapojeni do distanční výuky a také nabízejí pomoc v dobrovolnických aktivitách. Zhruba polovina zahraničních studentů, kteří jsou na naší univerzitě v rámci mezinárodního programu Erasmus, tu zůstala a jsou zapojeni do běžící online výuky. Jedna třetina se vrátila domů, ale chtějí, aby tento návrat byl dočasný, a z domova absolvují online výuku na UK. Zahraničním studentům také umožníme vykonání zkoušek distanční formou. Věřím, že v novém akademickém roce přivítáme studenty ze zahraničí, tak jako tomu bylo v minulosti. Pro nás je styk se světem zásadní věcí, vždyť univerzity jsou mezinárodní instituce od středověku.

* Budete odkládat plánované programy a projekty, například Kampus Albertov?

Konference, setkání, ale i dubnové slavnostní shromáždění k 672. výročí založení Univerzity Karlovy jsme odložili. Investiční akce univerzity pokračují a připravujeme podklady pro realizaci staveb schválených v programech MŠMT. Podle informace, kterou jsme dostali koncem minulého týdne, by prostředky na školství neměly být kráceny. Co se týká výstavby Kampusu Albertov, tak její projektová příprava probíhá podle harmonogramu, vlastní stavba je zařazena do Národního investičního plánu, ale finanční zabezpečení její výstavby dosud závisí na rozhodnutí ministerstva školství a ministerstva financí. O financování projektu intenzivně jednáme i s premiérem Andrejem Babišem. Škoda, že nový kampus už nestojí. Mohli jsme tam v moderních laboratořích a na těch nejnovějších přístrojích již testovat vzorky.

Nyní pracuje ve zdravotnictví přes 1100 dobrovolníků  z UK.

Pro řadu studentů je to křest ohněm, pomáhají zvládat opravdu vážný  problém.

Foto: archiv UK

Zdroj: Právo

Autor: Karel Felt

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví