Rorátní mše svatá ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech

Dnes ráno jsme se sešli v kostele svatého Jana Nepomuckého při příležitosti adventu, kde pan kardinál Dominik Duka sloužil bohoslužbu. Zpívaly se Staročeské roráty, což jsou modlitby, které hovoří o příchodu narození Spasitele. Především se v nich objevuje proroctví Izaiášovo.

 

Roráty propojují katolíky a utrakvisty a jedná se o hlubokou tradici v naší zemi. Dokonce v řadě univerzitních rukopisů byly tyto roráty reflektovány, takže jsme dnes během setkání navázali na hlubokou tradici.

 

 

Pan kardinál poté navštívil naši Univerzitu, které je velkým kancléřem. Během setkání jsme spolu  hovořili o spolupráci a o tom, jakým způsobem i v této době povzbuzovat lidi k duchovnímu optimismu.

Foto: Hynek Glos

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví