QS World University Rankings: Univerzita Karlova vylepšila své postavení

Univerzita Karlova opět vylepšila své postavení v prestižním mezinárodním hodnocení QS World University Rankings. V nejnovějším vydání žebříčku se umístila na 260. místě a oproti loňskému roku se posunula vzhůru o více než 30 míst.

UK byla dobře hodnocena zejména v kategorii akademická reputace, kde patří mezi nejlepší dvě stovky světových škol, a také v kategoriích reputace mezi zaměstnavateli, podíl zahraničních studentů a průměrný počet studentů na učitele.

Z úspěchu naší univerzity mám nesmírnou radost. Pokládám za velmi důležité, že samotné umístění vypovídá o výrazném zlepšení kontinuální práce celé naší akademické obce. Jsem na to hrdý a jsem rád, že prestiž UK přetrvává a má trend se i nadále zlepšovat.

Žebříček QS World University Rankings, jenž patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol, pro letošní vydání klasifikoval tisíc škol z téměř osmi desítek zemí. Jednotlivé školy byly hodnoceny v oblastech reputace mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanosti jejich autorů, průměrného počtu studentů na jednoho vyučujícího a internacionalizace akademické obce.

V žebříčku se celkově umístilo deset vysokých škol z ČR. Kromě UK se v žebříčku umístily Vysoká škola chemicko-technologická, České vysoké učení technické, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Česká zemědělská univerzita a Univerzita Pardubice.

Univerzita Karlova tak navázala na jarní výsledky v žebříčku QS World University Rankings by Subject, který její katedry, instituty, kliniky, ústavy a centra zařadil mezi nejlepší světová pracoviště celkem v jedenácti oborech, přičemž geografie spolu s anatomií a fyziologií se dostaly mezi stovku nejlepších oborů na světě.

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví