Prohlášení ČKR k možné personální změně na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Prohlášení České konference rektorů k možné personální změně na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Česká konference rektorů se znepokojením sleduje aktuální informace v médiích, které naznačují možnou personální změnu na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Dosavadní spolupráce a komunikace se stávajícím ministrem Ing. Robertem Plagou, Ph.D., si představitelé vysokých škol České republiky velmi váží a vysoce oceňují jeho energii, úsilí a snahu zvýšit kvalitu českého vzdělávacího systému, včetně oblasti vysokého školství. Česká konference rektorů vnímá tuto komunikaci ze strany ministra jako vstřícnou a s konkrétními výstupy ve srovnání s minulými lety.

Česká konference rektorů se proto domnívá, že pozice ministra školství, mládeže a tělovýchovy musí být stabilní, jelikož časté personální změny na této pozici v minulosti vedly ke snižování kvality školství, a zejména poškodily a znesnadnily  možnost koncepčního vedení.

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
                  předseda
     České konference rektorů

V Praze dne 18. ledna 2019

Prohlaseni CKR k pozici ministra skolstvi – 18.1.2019

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví