Neléčíme přece čísla

Pro Hospodářské noviny jsem poskytl rozhovor týkající se  mé profesní dráhy na fakultě a v nemocnici. V roce 2010, kdy jsem byl děkanem 1. lékařské fakulty UK, jsem získal cenu za 4. místo  manažera roku od České manažerské asociace.

Další z otázek se týkala pokroku v medicíně, za posledních  desetiletí. Medicína se dostává na úplně jinou úroveň. Jako jeden ze zázraků moderní medicíny považuji například rychlost a přesnost vyšetření, rozvoj preventivních programů.  Zvýšila  se  kvalita diagnostiky nádorových onemocnění a následná léčba, která je nyní mnohem účinnější.

Více se dozvíte v následujícím článku, který je dostupný po přihlášení do předplatitelské sekce Hospodářských novin.

Zaúčtováno v Jiné, Zdravotnictví