Mimořádný interní audit Česko-čínského centra

Na zasedání Akademického senátu UK jsem informoval členy senátu  o výsledcích auditu Česko-čínského centra.

V účetnictví rektorátu Univerzity Karlovy (UK) nejsou evidovány žádné finanční toky od nebo k velvyslanectví Čínské lidové republiky (ČLR) nebo dalším státním orgánům ČLR. Žádné smluvní ani finanční transakce také nebyly zjištěny ve vztahu ke společnostem založeným akademiky ze Střediska bezpečnostní politiky. To jsou závěry mimořádného interního auditu hospodaření Česko-čínského centra UK, se kterými seznámil členky a členy AS UK rektor Tomáš Zima.

Interní audit se zaměřil na doklady případné spolupráce s vybranými subjekty, které mohly být navázány přímo na Čínskou lidovou republiku nebo její velvyslanectví v ČR, čínské obchodní společnosti a na katedru Střediska bezpečností politiky FSV UK. Ze zjištění vyplynulo, že žádná plnění od těchto subjektů a ani těmto subjektům nebyla prostřednictvím Rektorátu UK v uplynulých letech poskytnuta.

Interní audit se rovněž zabýval oficiálními partnery akcí, které pořádalo Česko-čínské centrum. Bylo zjištěno, že s těmito obchodními společnostmi Rektorát UK rovněž nemá uzavřené žádné smlouvy, jak bylo v minulosti tvrzeno zástupci ČČC a prezentováno v médiích.

Audit se v neposlední řadě též zabýval otázkou, zda na Rektorátu UK existují smlouvy o konkrétní spolupráci s Čínskou lidovou republikou, Ambasádou Čínské lidové republiky nebo jinou státní institucí Čínské lidové republiky. Nalezeny byly pouze smlouvy s vybranými čínskými vzdělávacími institucemi a ty slouží jako podklad pro realizaci vzájemné vzdělávací a výzkumné činnosti. Jedná se o smlouvy, které jsou standardem na všech univerzitách ve vyspělém světě.

Mimořádný interní audit zkoumal hospodaření Česko-čínského centra UK za období 1. leden 2018 – 31. prosinec 2019 s přesahem do let 2016 a 2017, ve kterých nevedl účetnictví ČČC rektorát UK.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví