Medaile pro významné osobnosti Univerzity Karlovy

Na dnešním zasedání vědecké rady UK jsem předal významným osobnostem a představitelům Univerzity Karlovy medaile UK u příležitosti jejich životních jubileí a jako výraz poděkování a ocenění jejich vědecké a pedagogické práce.

Stříbrnou medaili převzali doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. z Filozofické fakulty, prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. ze 2. lékařské fakulty, prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. ze 3. lékařské fakulty, prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. z Matematicko-fyzikální fakulty, doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. z Fakulty tělesné výchovy a sportu, prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. z Právnické fakulty,prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. z Filozofické fakulty, prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. z 1. lékařské fakulty, doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. ze 3. lékařské fakulty, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. z 1. lékařské fakulty a historickou pamětní medaili prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. z Právnické fakulty.

Speciální cenu Nadace Dimitrise Chorafase za rok 2020 jsem předal Mgr. Martině Hákové z Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové.

Přeji všem oceněným mnoho zdraví a dalších osobních a pracovních úspěchů!

Foto: Vladimír Šigut

Na webu UK:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11295&locale=cz

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví