Křest knihy Nemoci střev

Dostalo se mi té cti pokřtít společně s editory publikace primářem  MUDr. Karlem Lukášem, prof. Jiřím Hochem a s Ing. M. Brunátem, ředitelem Nakladatelství Grada publishing, bohatě obrazově dokumentovanou barevnou publikaci „Nemoci střev“, která je určena zejména gastroenterologům, internistům, chirurgům, pediatrům, ale i dalším spolupracujícím odbornostem. Knihu kolektivu autorů – 49 odborníků z celé České republiky recenzovali prof. Aleš Hep a prof. Jan Wechsler.
prof. J. Hoch., MUDr.. M. Kasčák, prof. T. Zima, MUDr. K. Lukáš, Ing. M. Brunát

Přeji autorům publikace co nejširší okruh zájemců z řad studentů a odborné veřejnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální.Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii. Další kapitoly v obecné části pojednávají o střevním mikrobiomu, velmi podrobně o symptomatologii a vyšetřovacích metodách.
 

Speciální část je rozčleněna na nemoci duodena, tenkého střeva, slepého střeva a Bauhinovy chlopně, červovitého přívěsku, tračníku, konečníku a řiti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány např. ileózním stavům, stomiím, infekcím střeva, včetně sexuálně přenosných a parazitárních onemocnění, AIDS, těhotenství, funkčním onemocněním, průjmu a zácpě, krvácení a břišním katastrofám. Kapitoly, u kterých je to přínosné, obsahují chirurgické a pediatrické dodatky.

Kolektiv autorů byl sestaven z 49 odborníků z celé České republiky, knihu recenzovali prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., a prof. MUDr. Jan Wechsler CSc.
Bohatě obrazově dokumentovaná barevná publikace je určena zejména gastroenterologům, internistům, chirurgům, pediatrům, ale i dalším spolupracujícím odbornostem.

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví