Kariérní den na Univerzitě Karlově

Kariérní den na Univerzitě Karlově je akcí, která má každoročně zprostředkovat studentům praktické dovednosti, které jim usnadní nástup do pracovního procesu a pomohou jim kariérně růst. V letošním roce byla  opět určena všem studentům UK bez rozdílu fakulty či studijního programu a má být především praktická a interaktivní. Tím doplňuje profesní veletrhy pořádané jednotlivými fakultami.

Rektor UK Tomáš Zima a vedoucí IPSC Ludmila Součková

 

Program zahrnoval praktické workshopy, pohovory s personalisty, konzultace životopisů a motivačních dopisů. Účastníci si měli možnost vyzkoušet testy na volbu profese, naučit se využívat moderní platformy pro hledání zaměstnání či změřit si svou úroveň anglického jazyka. Další doprovodný program představovali tématické přednášky, možnosti profesionálně se vyfotit na životopis apod.

V programu byly zahrnuty:

  • Tréninky pohovorů v ČJ i AJ
  • Konzultace životopisu (ČJ i Aj) a kariérního směřování
  • Testování úrovně AJ
  • Diagnostika kariérních předpokladů, počítačové testování
  • Využití LinkedIn a sociálních sítí při hledání zaměstnání
  • „Kafe s koučem“
  • Focení profesionálních fotografií na životopis
  •  Natáčení „video vizitky“
  • Assessment centrum nanečisto
  • Přednášky

 

Inovace programu i změna názvu z Veletrhu Absolvent jistě přispěla ke zvýšení atraktivnosti celé akce, což se projevilo v zájmu o ní a v její návštěvnosti. Děkuji všem organizátorům za přípravu a zajištění celého průběhu Kariérního dne na UK.

 

Foto: Roman Vondrouš

Zveřejněno na YT UK: https://youtu.be/lOy79IU9rpk

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví