Jak to vidí Tomáš Zima

Jak to vidí Tomáš Zima

V pořadu Českého rozhlasu Dvojka jsme tentokrát s paní redaktorkou Zitou Senkovou hovořili  o plagiátorských diplomových pracích a  zpětném odebírání vysokoškolských titulů, o kontroních systémech na vysokých školách a také o tom, co lze očekávat od systému sdílení pacientů. 

Příběhy plagiarismu samozřejmě existují, stejně jako tomu bylo v minulosti. Občas to postihne někoho ze studentů nebo z kolegů. Co se týče zpětného prověřování, považuji to za ztrátu času. V České republice byl asi před deseti lety Masarykovou univerzitou vytvořen program Theses, do kterého vstoupila většina českých vysokých škol, snad jen s výjimkou brněnské VUT a uměleckých škol. Univerzita Karlova navíc spolupracuje i se zahraničními univerzitami. Po vložení diplomové práce (ať už bakalářské, magisterské nebo doktorské) počítač porovná shodu s ostatními databázemi po světě. Porovná mimo jiné ostatní práce, knihy i časopisy. Nakonec označí procento shody. Poté následuje důležitý krok. Procento shody může být vysoké, ale práce je kvalitní a správná, protože řada úvodů například je citací jiných prací a jejich porovnání. Tady se dostáváme k problému, že dotyčný má prameny citovat správně a přesně. Školitel pak musí projít spis, a pokud shodné části jsou citovány, je to v pořádku.

Celý rozhovor lze vyslechnout zde:
https://dvojka.rozhlas.cz/tomas-zima-zpetne-kontrolovani-vysokoskolskych-titulu-je-ztrata-casu-7588580

 

 

 
Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví